> İnsana ve emeğe saygılı,

 

> Kurumsal yapının varlığını/gücünü hisseden ve hissettiren,

 

> Değişen müşteri beklentilerini sezen ve her üretimde beklentileri aşmaya çalışan,

 

 

> Sorumluluk sahibi, yaratıcı ve üretimin hazzına inanan,

 

> Tüm ilişkilerinde karşılıklı güven, dürüstlük, açıklık ve içtenliği temel alan,

 

> Her türlü gelişime hızlı uyum sağlayan, yenilik yaratan,

 

> Ekip çalışmasının gücüne inanan ve çalışan memnuniyetini önemseyen.

Dostluğumuzun uzun yıllar süreceğine inanıyoruz...

“ Meslekte 58. Yıl ”